Přivítání na webu

Vítejte na stránkách České Asociace Aviární Medicíny.

Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace.

Spolu s naší partnerskou asociací Česká národní pobočka Světové drůbežnické společnosti (WPSA) spolupořádáme tradiční podzimní konferenci Drůbež.

Konference Drůbež 2020 a 2021 z důvodu protiepidemických opatření neproběhly. Chceme poděkovat všem, kteří program do posledních chvil připravovali. Doufáme, že alespoň část tohoto úsilí v příštím období zúročíme.

Jarní seminář 2023

Jarní seminář 2023 se letos uskuteční 14. dubna 2023 od 9:30 hodin v Hradci Králové v rámci výstavy VetFair. Nosným tématem letošního semináře je aviární influenza.

Prezentace k tématům přislíbili:

MVDr. Jitka Horníčková – vedoucí referenční laboratoře SVÚ Praha

MVDr. Petr Kučínský, CSc. – vedoucí Oddělení pro řešení krizových situací a SVS ČR

Po diskuzi bude následovat členská schůze s obědem. Zájemce o oběd žádáme, aby se předem přihlásili na naší mailové adrese: caam@post.cz

Naši slovenští kolegové ze Slovenské asociace aviární medicíny pořádají 22. března 2023 kongres v Nitře. Pro případné zájemce uvádíme program kongresu zde.

Chceme taky vzpomenout odchodu dvou našich významných členů

MVDr. Josefa Krajči a prof. MVDr. Vladimíra Jurajdy, DrSc.

Vzpomínka na ně je uveřejněna zde.

Členská schůze 2021

Dne 13. října 2021 proběhla v Hotelu Myslivna v Brně schůze České asociace aviární medicíny. Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace. Nosným tématem jednání byla výměna názorů a sjednocení postojů k aktuálním změnám lékové politiky. Zákazy používání některých antibiotik veterinářem jsou pro řadu našich členů urážející. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti specializovaných kolegů provádějících kurativu u jednotlivých kategorií drůbeže dalece předčí výsledky in vitro diagnostiky. Rovněž zavádění nových evidencí a online hlášení také nijak nepřispívá ke zkvalitnění vlastní veterinární péče. Z hlediska ochrany zdraví lidí je incidence případných reziduí léčiv v mase a vejcích zanedbatelná. Vznik případných rezistencí bakterií na antibiotika také nelze jednoznačně přičítat veterinární péči. I veterináři jsou konzumenti potravin živočišného původu a je tedy i v jejich zájmu ohleduplně používat léčiva.

V rámci jednání byla diskutována i nákazová problematika a organizační plány asociace do budoucna. Zúčastnění členové asociace ocenili také podporu Komory veterinárních lékařů.

Celá atmosféra jednání vyjadřovala radost z možnosti se osobně po dlouhém čase setkat.