Konference

Drůbež 2022 – program ZDE

11. -12. října 2022 Konferenční centrum Tři Věžičky u Jihlavy

Po tříleté covidové odmlce se našim partnerským asociacím podařilo připravit tradiční konferenci Drůbež 2022. Obvyklé místo konání Hotel Myslivna Brno bohužel již nevyhovuje, a proto jsme využili nabídky konferenčního centra Tři Věžičky u Jihlavy, které doufáme splní Vaše náročné požadavky na přátelské a odborné setkání. Vyplněním níže uvedeného formuláře se můžete registrovat.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Důstojný průběh konference Drůbež 2022 je umožněn i díky finanční podpoře našich tradičních partnerů. Ještě jednou jim chceme touto cestou poděkovat.

Zlatým partnerem konference DRŮBEŽ 2022 je společnost:

Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z.

Fotogalerie z minulých ročníků

Registrace:

  Vaše příjmení, jméno, titul (vyžadováno)

  Zaměstnavatel (adresát daňového dokladu, vyžadováno)

  Telefon (vyžadováno)

  Váš e-mail (vyžadováno)


  DIČ

  Číslo účtu (vyžadováno)

  Kód banky (vyžadováno)

  Kontaktní adresa (vyžadováno)

  Závazně se přihlašuji k účasti na konferenci a registrační poplatek uhradím v základní výši 2950,- do 20. 9. 2022. Pozdní přihlášky a platby po termínu jsou z organizačních důvodů penalizovány částkou 500,-.

  *poplatek zahrnuje vstup na večerní program

  Poznámka k přihlášení