Přivítání na webu

Vítejte na stránkách České Asociace Aviární Medicíny.

Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace.

Spolu s naší partnerskou asociací Česká národní pobočka Světové drůbežnické společnosti (WPSA) spolupořádáme tradiční podzimní konferenci Drůbež.

Konference Drůbež 2020 a 2021 z důvodu protiepidemických opatření neproběhly. Chceme poděkovat všem, kteří program do posledních chvil připravovali. Doufáme, že alespoň část tohoto úsilí v příštím období zúročíme.

Konference DRŮBEŽ 2022

Oznamujeme Vám, že společně s naší partnerskou vědeckou drůbežářskou asociací WPSA připravujeme konferenci DRŮBEŽ 2022 ve dnech 11. – 12. října v Kongresovém centru Tři Věžičky u Jihlavy.

Tradiční místo konání našich konferencí hotel Myslivna je v rekonstrukci.

Zájemci o účast, firemní prezentaci, případně sponzoring se na nás mohou obrátit na email: caam@post.cz. MVDr. Karel Kutlvašr, Ph.D. (tel. 602 416 927) a Ing. Pavel Trefil, DrSc. (tel. 737 284 330) s Vámi projednají Vaše nabídky.

Účastníkům posledně konané konference DRŮBEŽ 2019 samozřejmě zašleme pozvánky s programem na jejich původní emailové adresy.

Program konference spolu s přihláškou bude k dispozici i na těchto webových stránkách.

Karel Kutlvašr a Ladislav Lojda

Chceme taky vzpomenout odchodu dvou našich významných členů

MVDr. Josefa Krajči a prof. MVDr. Vladimíra Jurajdy, DrSc.

Vzpomínka na ně je uveřejněna zde.

Seminář o elektronických žádankách 25. 5. 2022

Na základě potřeb našich členů organizuje asociace ve spolupráci se Státní veterinární správou seminář na téma elektronické žádanky laboratorních vyšetření (pozvánka zde).

Účastnický poplatek je 200 Kč, pro členy asociace je účast zdarma.

Členská schůze 2021

Dne 13. října 2021 proběhla v Hotelu Myslivna v Brně schůze České asociace aviární medicíny. Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace. Nosným tématem jednání byla výměna názorů a sjednocení postojů k aktuálním změnám lékové politiky. Zákazy používání některých antibiotik veterinářem jsou pro řadu našich členů urážející. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti specializovaných kolegů provádějících kurativu u jednotlivých kategorií drůbeže dalece předčí výsledky in vitro diagnostiky. Rovněž zavádění nových evidencí a online hlášení také nijak nepřispívá ke zkvalitnění vlastní veterinární péče. Z hlediska ochrany zdraví lidí je incidence případných reziduí léčiv v mase a vejcích zanedbatelná. Vznik případných rezistencí bakterií na antibiotika také nelze jednoznačně přičítat veterinární péči. I veterináři jsou konzumenti potravin živočišného původu a je tedy i v jejich zájmu ohleduplně používat léčiva.

V rámci jednání byla diskutována i nákazová problematika a organizační plány asociace do budoucna. Zúčastnění členové asociace ocenili také podporu Komory veterinárních lékařů.

Celá atmosféra jednání vyjadřovala radost z možnosti se osobně po dlouhém čase setkat.