Přivítání na webu

Vítejte na stránkách České Asociace Aviární Medicíny.

Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace.

Spolu s naší partnerskou asociací Česká národní pobočka Světové drůbežnické společnosti (WPSA) spolupořádáme tradiční podzimní konferenci Drůbež.

Konference Drůbež 2020 a 2021 z důvodu protiepidemických opatření neproběhly. Chceme poděkovat všem, kteří program do posledních chvil připravovali. Doufáme, že alespoň část tohoto úsilí v příštím období zúročíme.

Konference DRŮBEŽ 2022

Oznamujeme Vám, že společně s naší partnerskou vědeckou drůbežářskou asociací WPSA připravujeme konferenci DRŮBEŽ 2022 ve dnech 11. – 12. října v Kongresovém centru Tři Věžičky u Jihlavy.

Tradiční místo konání našich konferencí hotel Myslivna je v rekonstrukci.

Zájemci o účast, firemní prezentaci, případně sponzoring se na nás mohou obrátit na email: caam@post.cz. MVDr. Karel Kutlvašr, Ph.D. (tel. 602 416 927) a Ing. Pavel Trefil, DrSc. (tel. 737 284 330) s Vámi projednají Vaše nabídky.

Účastníkům posledně konané konference DRŮBEŽ 2019 samozřejmě zašleme pozvánky s programem na jejich původní emailové adresy.

Program konference spolu s přihláškou je k dispozici i na těchto webových stránkách (v záložce Konference).

Ubytování lze objednat na webu www.trivezicky.cz

Celý hotel je rezervován na akci DRŮBEŽ 2022.

Karel Kutlvašr a Ladislav Lojda

Chceme taky vzpomenout odchodu dvou našich významných členů

MVDr. Josefa Krajči a prof. MVDr. Vladimíra Jurajdy, DrSc.

Vzpomínka na ně je uveřejněna zde.

Členská schůze 2021

Dne 13. října 2021 proběhla v Hotelu Myslivna v Brně schůze České asociace aviární medicíny. Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace. Nosným tématem jednání byla výměna názorů a sjednocení postojů k aktuálním změnám lékové politiky. Zákazy používání některých antibiotik veterinářem jsou pro řadu našich členů urážející. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti specializovaných kolegů provádějících kurativu u jednotlivých kategorií drůbeže dalece předčí výsledky in vitro diagnostiky. Rovněž zavádění nových evidencí a online hlášení také nijak nepřispívá ke zkvalitnění vlastní veterinární péče. Z hlediska ochrany zdraví lidí je incidence případných reziduí léčiv v mase a vejcích zanedbatelná. Vznik případných rezistencí bakterií na antibiotika také nelze jednoznačně přičítat veterinární péči. I veterináři jsou konzumenti potravin živočišného původu a je tedy i v jejich zájmu ohleduplně používat léčiva.

V rámci jednání byla diskutována i nákazová problematika a organizační plány asociace do budoucna. Zúčastnění členové asociace ocenili také podporu Komory veterinárních lékařů.

Celá atmosféra jednání vyjadřovala radost z možnosti se osobně po dlouhém čase setkat.