Přivítání na webu

Vítejte na stránkách České Asociace Aviární Medicíny.

Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace.

Spolu s naší partnerskou asociací Česká národní pobočka Světové drůbežnické společnosti (WPSA) spolupořádáme tradiční podzimní konferenci Drůbež.

Zpráva ze světového kongresu WVPA

Ve dnech 4.-8. září proběhl ve Veroně světový kongres WVPA. Zúčastnilo se ho 1.700 veterinářů specializovaných na chov drůbeže. Pravidelný dvouletý cyklus konání těchto kongresů byl covidem narušen tak, že od předchozího kongresu 2019 v Bangkoku uplynuly čtyři roky. Dle údajů italských pořadatelů se z České republiky zaregistrovalo 13 účastníků.

Na schůzi zástupců členských zemí dne 4.9.2023 jsme projednali změny stanov Světové asociace. Dále jsme vyslechli zprávu šéfredaktora Avian Pathology a zvolili pořadatele kongresu na rok 2027. Z prezentovaných uchazečů (Krakow, Vancouver, Istanbul a Brusel) ve dvoukolovém hlasování zvítězil Brusel. Pro rok 2025 je již z předchozího kongresu stanoven Kuching na ostrově Borneo. O průběhu příprav kongresu nás informoval zástupce pořadatelů z Malajsie. Konsensuálně jsme navrhli během jednání i změny ve vedení WVPA. Také jsme navrhli tři zasloužilé představitele asociace do Síně slávy. Dva z nich, kteří v minulosti přednášeli i na našich konferencích v Brně, jsou prof. Michael Hess z Vídeňské veterinární univerzity a dr. Francois-Xavier LeGross z Francie, který v minulosti působil jako pokladník Světové asociace. S výsledky našeho jednání ve čtvrtek na plenární schůzi asociace seznámil členy dosavadní prezident dr. Nicolas Eterradossi. Změny stanov byly ratifikovány, novým prezidentem Světové asociace byl aklamací zvolen známý holandský virolog Sjaak Dewitt.

Případné zájemce s detaily průběhu jednání seznámím na schůzi naší asociace dne 18. října v Jihlavě.

Stejně tak rád poskytnu i informace nedostupné na webech.

Karel Kutlvašr

DRŮBEŽ 2023

Zájemci o účast najdou všechny informace v záložce konference, kde je možné se i online přihlásit.

Chceme taky vzpomenout odchodu dvou našich významných členů

MVDr. Josefa Krajči a prof. MVDr. Vladimíra Jurajdy, DrSc.

Vzpomínka na ně je uveřejněna zde.

Členská schůze 2021

Dne 13. října 2021 proběhla v Hotelu Myslivna v Brně schůze České asociace aviární medicíny. Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace. Nosným tématem jednání byla výměna názorů a sjednocení postojů k aktuálním změnám lékové politiky. Zákazy používání některých antibiotik veterinářem jsou pro řadu našich členů urážející. Rozsáhlé znalosti a zkušenosti specializovaných kolegů provádějících kurativu u jednotlivých kategorií drůbeže dalece předčí výsledky in vitro diagnostiky. Rovněž zavádění nových evidencí a online hlášení také nijak nepřispívá ke zkvalitnění vlastní veterinární péče. Z hlediska ochrany zdraví lidí je incidence případných reziduí léčiv v mase a vejcích zanedbatelná. Vznik případných rezistencí bakterií na antibiotika také nelze jednoznačně přičítat veterinární péči. I veterináři jsou konzumenti potravin živočišného původu a je tedy i v jejich zájmu ohleduplně používat léčiva.

V rámci jednání byla diskutována i nákazová problematika a organizační plány asociace do budoucna. Zúčastnění členové asociace ocenili také podporu Komory veterinárních lékařů.

Celá atmosféra jednání vyjadřovala radost z možnosti se osobně po dlouhém čase setkat.