Přivítání na webu

Vítejte na stránkách České Asociace Aviární Medicíny.

Naše asociace je zájmovým spolkem veterinárních lékařů specializujících se na choroby drůbeže a ptáků. Jsme součástí WVPA – Světové veterinární drůbežářské asociace.

Spolu s naší partnerskou asociací Česká národní pobočka Světové drůbežnické společnosti (WPSA) spolupořádáme tradiční podzimní konferenci Drůbež.

Konference Drůbež 2020 z důvodu protiepidemických opatření neproběhla. Chceme poděkovat všem, kteří program do posledních chvil připravovali. Doufáme, že alespoň část tohoto úsilí v příštím roce zúročíme.

Chceme taky vzpomenout odchodu dvou našich významných členů

MVDr. Josefa Krajči a prof. MVDr. Vladimíra Jurajdy, DrSc.

Vzpomínka na ně je uveřejněna zde.